Programma van eisen

De laatste jaren worden er vanuit de regelgeving steeds meer eisen gesteld rondom de brandveiligheid van gebouwen. Eén van de taken van de brandweer is ervoor zorgen dat deze regelgeving wordt opgevolgd en stuurt daar waar nodig aan op het optimaliseren van de brandveiligheid in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Eén van die onderdelen is het opstellen van een Programma van Eisen. Dit Programma van Eisen moet inzicht geven in alle prestaties die een brandmeldsysteem moet kunnen leveren voor het desbetreffende pand.

Wat is een Programma van Eisen exact?

In een Programma van Eisen worden de volgende zaken vastgesteld:

  • Het type bouwwerk;
  • Wie zijn de eisende partijen;
  • De benodigde omvang van de bewaking van de brandmeldcentrale;
  • Welke sturingen dienen te worden bedient bij een brandalarm;
  • Is er een doormelding van alarm en storingen naar de brandweer of meldkamer noodzakelijk;
  • Wie is de eigenaar / beheerder van de brandmeldcentrale.

Aan de hand van de wettelijke normen (NEN2575 / NEN2535) worden deze zaken getoetst en wordt het Programma van Eisen opgesteld ter goedkeuring van de plaatselijke brandweer.

Dit Programma van Eisen kan niet zomaar door elk bedrijf worden opgesteld. Alleen bedrijven die door het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) worden erkend als branddetectiebedrijf zijn hiertoe bevoegd.