NulandJozefoord(werk in uitvoering)

Voor Jozefoord heeft Van den Broek de kapel en meerdere woonzorggebouwen voorzien van:

  • Zorgdomotica
  • Toegangscontrole
  • Telecom- en datanetwerken
  • Brandmeldinstallaties
  • Ontruimingsinstallaties