Samenwerkingsovereenkomst Mijn Eigen Thuis

Stichting Mijn Eigen Thuis steunt ouders van jongeren met een beperking bij het realiseren van zelfstandige woonvormen. Met de samenwerkingsovereenkomst levert Van den Broek een financiële donatie waarmee de stichting op uiteenlopende wijzen zelfstandige woonvormen kan realiseren.

Van den Broek heeft grote affiniteit met de doelgroep. In de toekomst ziet Van den Broek zelfstandige en kleinschalige woonvormen steeds meer ontstaan. Zowel voor de huisvesting van jongeren als voor de huisvesting van ouderen. Een passende woonvorm voor de participatiesamenleving.

Door toepassing van intelligente en geïntegreerde techniek kan zowel professionele zorg als mantelzorg op een goede wijze worden ingezet. Door de samenwerking met Stichting Mijn Eigen Thuis wordt in de praktijk getoetst wat werkelijk werkt.