Project duurzame inzetbaarheid medewerkers

P.M. Quality kwaliteitszorg heeft  voor Van den Broek Systemen een onderzoek uitgevoerd naar de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Dit houdt in te onderzoeken waar de oorzaken liggen voor langdurige afwezigheid.

De probleemstelling van het onderzoek luidt:

Op welke wijze heeft de werkdruk bij  Van den Broek Systemen een invloed op ziekteverzuim, ongevallen met eventueel arbeidsongeschiktheid tot gevolg.  Het onderzoek dient te leiden tot verbetermaatregelen met als uitvloeisel een lager ziekteverzuim en meer voldoening in de werkzaamheden waardoor we medewerkers op de langere termijn werkzaam kunnen laten zijn voor Van den Broek systemen.

Om de probleemstelling te beantwoorden, zijn er door middel van desk- en fieldresearch verschillende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd. Hierbij is er organisatie breed naar factoren gezocht, die de werkstress kunnen beïnvloeden. Verder is de externe omgeving van de organisatie in kaart gebracht en is er naar de marktaspecten gezocht, die een relatie hebben met de aanleiding van het onderzoek.

Werkstress op kantoor en op de werkvloer is vaak ondefinieerbaar maar wel aanwezig. Medewerkers dienen binnen de gestelde tijden de werkzaamheden te verrichten waarbij de mogelijkheid bestaat dat er werkstress ontstaat.

Werkstress kan redenen zijn tot een hoger ziekteverzuim of eventueel arbeidsongeschiktheid van medewerkers. Tevens kan het leiden tot ongewenst gedrag op de werkvloer waardoor veiligheid in het geding kan worden gebracht. Het bedrijf heeft de duidelijke doelstelling dat er geen ongevallen mogen plaatsvinden.

Door middel van de inzet van dit project voor duurzame inzetbaarheid is er onderzocht of er werkstress aanwezig is op de werkvloer en de omvang van deze werkstress en de relatie tot eventueel ziekteverzuim en/ of ongevallen vaststellen. Het onderzoek heeft geresulteerd is 7 concrete aanbevelingen.  Het bedrijf heeft bewuste keuzes gemaakt voor de invoering van de aanbevelingen. Bij de afronding van het project zijn er 3 aanbevelingen ingevoerd die betrekking hadden op de communicatie tussen kantoor en werkvloer. Daarnaast zijn er 2 aanbevelingen in voorbereiding voor invoering en wordt verwacht medio 2018 te zijn afgerond.

Geconcludeerd kan worden dat het traject een grote bijdrage heeft geleverd aan de bewustwording bij de medewerkers. Dit rapport is mede mogelijk gemaakt dankzij de ESF-subsidie Duurzame inzetbaarheid.