Rietlanden Terminals – Amsterdam

rietlanden 2In het Amsterdamse havengebied is Van den Broek specialist op het gebied van brandbeveiliging, inbraakdetectie en camerabewaking. Een industriële omgeving stelt specifieke eisen aan deze systemen.

Van den Broek heeft Rietlanden voorzien van hoogwaardige camera’s waarmee het terrein beveiligd wordt en het primaire proces effectief en efficiënt verloopt.

Voorafgaand aan de realisatie van het systeem heeft Van den Broek een grondige behoefte-inventarisatie uitgevoerd en een gedegen Plan van Aanpak opgesteld.