Woongroep Calipso – Almere

calipso - bewonersStichting Calipso is een wooninitiatief van ouders met een zoon of dochter met een verstandelijke beperking.

Het Centrum Anders Leven in een Inspirerende Persoonlijke Sociale Omgeving (Calipso) heeft in Almere een woonvoorziening gerealiseerd waar de kinderen met een verstandelijke beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en zorg kunnen ontvangen.

Door Van den Broek is het gebouw voorzien van geïntegreerde telecom- en beveiligingssystemen om dit zelfstandig wonen mogelijk te kunnen maken.

Omdat elke bewoner anders is en zijn eigen wensen en behoeftes heeft is gekozen voor een uniforme basis met bewonersspecifieke uitbreidingen. Wanneer in de toekomst de wensen of behoeftes veranderen is aanpassing eenvoudig mogelijk door het gebruik van hardware en software gebaseerd op open protocollen en internationale standaarden.

Het gebouw is voorzien van IP-tv, video-intercom, zorgalarmering, communicatie, camera observatie (CCTV) en toegangscontrole.